Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Komunikacija med Uporabnikom (v nadaljevanju: Kupec, Potrošnik ali Stranka) in podjetjem Bepos prodaja j.d.o.o poteka v pisni obliki oz. po elektronski pošti. Pritožbe, zahteve povpraševanja in odgovori nanje se urejajo v zakonsko določenih rokih, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, GDPR uredbi in ostalimi zakoni. Predpogodbena obvestila so del pogodbe, podpisane na daljavo. Skupaj s specifikacijami izdelka in cenami bo kupec pred nakupom (izdelavo naročila) določenega izdelka pozvan, da pogodbo oz. pogoje poslovanja sprejme in da se z istimi strinja. Podjetje Bepos prodaja j.d.o.o., bo po sklenitvi pogodbe, kupcu poslalo sporočilo, ki potrjuje, da je naročilo sprejeto in pogodba sklenjena.

 

Pogodba je sklenjena, ko kupec potrdi naročilo in izvede plačilo, prodajalec pa se zavezuje, da bo kupcu poslal potrdilo o sprejetem naročilu. Z uporabo storitev trgovine Bepos Prodaja j.d.o.o sprejemate te prodajne pogoje in predpogodbeno obvestilo iz tega besedila. V primeru, da se s pogoji ne strinjate, prosimo, da ne uporabljate in ne naročate izdelkov preko tega spletnega mesta.

 

- Spletna stran vsebuje informacije o izdelkih in storitvah podjetja Bepos prodaja j.d.o.o. ter deluje kot elektronsko prodajno mesto oz. spletna trgovina.

- Nakup in dostava izdelkov se lahko izvede na območju Republike Hrvaške

- Z nakupom izdelka prek spletne trgovine kupec potrjuje, da je prebral splošne pogoje poslovanja in da se z njimi strinja.

- Kupec je lahko samo fizična, polnoletna oseba. Prodajalec ne nosi nobene odgovornosti za ravnanje v nasprotju s to določbo.

- Potrošniki morajo pri izdelavi naročila navesti natančne, veljavne in popolne osebne podatke

- Prodajalec si pridržuje pravico, da naročila ne dostavi v primeru suma na zlorabo

- Prodajalec je pooblaščen, da brez predhodnega obvestila spremeni vsebino teh splošnih pogojev, ponudbo izdelkov, cene in druge podatke, povezane s to spletno trgovino. Zato predlagamo strankam, da pred vsakim nakupom ponovno pregledajo vsebino spletne strani, ker nasprotno dejanje prodajalca razbremeni odgovornosti.

 

 

Glavne značilnosti blaga

Čeprav podatke o izdelkih (opise in podobno) prevzemamo od proizvajalca in se trudimo, da bodo ti podatki vedno točni in pravočasni, se v primeru morebitnih napak vzdržujemo odgovornosti. Fotografije, prikazane na spletni strani so simbolične, kar pomeni, da včasih videz izdelka, prikazan na spletni strani, ni isti kot videz izdelka, ki je dejansko na voljo. Če dobavljeni izdelek zelo odstopa od izdelka z zahtevanimi lastnostmi, boste o tem obveščeni.

- Izdelki in storitve so predstavljeni opisno za vsak izdelek posebej in s podrobnimi fotografijami.

- Izdelki in storitve, ki jih je mogoče kupiti, so objavljeni v spletni trgovini, z vsakim prikazanim izdelkom pa so na voljo tudi specifikacije izdelka in cena.

 

 

Zamenjava, vračilo blaga in reklamacije - Kupec ima pravico vrniti izdelek v naslednjih primerih:

- ko dostava ni naročena

- ko paket v dostavi ima napako ali je poškodovan

- drugi primeri v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov

Zamenjava blaga

V primeru, da je kupec prodajalca pravočasno obvestil, da s kupljenim izdelkom ni zadovoljen, ima kupec pravico zahtevati zamenjavo kupljenega izdelka. Izdelkov z vidno poškodbo, izdelkov, ki jih je kupec sam poskušal popraviti ali preurediti, in izdelkov, ki so bili poškodovani zaradi nepravilne uporabe, ni možno zamenjati.

 

 

Postopek reklamacije

Prodajalec bo kupcu odobril vrnitev izdelka po utemeljeni reklamaciji, prejeti izključno v pisni obliki po elektronski pošti. V primeru reklamacije mora stranka na kontakt@optimumshop.hr poslati svoje podatke, številko naročila, račun in opis reklamacije. Prodajalec bo na prejeto reklamacijo kupcu odgovoril najkasneje v 14ih dneh. Prodajalec bo reklamacijo obravnaval kot veljavno, če s pregledom izdelka ugotovi, da izpolnjuje pogoje za reklamacijo v skladu z Zakonom o obveznih odnosih in Zakonom o varstvu potrošnikov. V primeru upravičene reklamacije bo kupcu dovoljen preklic pogodbe s polnim vračilom sredstev ali zamenjavo izdelka. V primeru, da zamenjave ni možno dostaviti, bo prodajalec kupcu povrnil vrednost izdelka, ki ga ni možno dostaviti.

 

 

Enostranska odpoved pogodbe

Po zakonu o varstvu potrošnikov je kupec pooblaščen, da enostransko odpove pogodbo v roku 14 dni od datuma dostave izdelka, brez navedbe razlogov. Obdobje odpovedi pogodbe začne teči od dne, ko je kupec izdelek prejel. Kupec mora prodajalca o odpovedi pogodbe pisno obvestiti po elektronski pošti z uporabo standardnega informativnega obrazca za enostransko odpoved pogodbe, predpisanega z odlokom o potrošnikovi pravici do enostranske odpovedi pogodbe, sklenjene na daljavo. Pogodba se šteje za odpovedano, ko prodajalec prejme pisno obvestilo, o katerem bo kupca nemudoma obvestil po elektronski pošti. Kupec mora blago vrniti takoj, najpozneje pa v 14ih dneh od datuma, ko je prodajalca obvestil o svoji odločitvi o odpovedi pogodbe, v skladu s 74. členom Zakona o varstvu potrošnikov. Prodajalec se zaveže, da bo kupcu vrnil celoten znesek plačanih sredstev v roku 14 dni, rok pa začne teči od datuma, ko bo izdelek vrnjen prodajalcu. Kupec, ki uveljavlja svojo pravico do enostranske odpovedi pogodbe, je dolžan plačati vse stroške vračila izdelka.

 

V skladu s 5. odstavkom 77. člena Zakona o varstvu potrošnikov je kupec odgovoren za kakršno koli okvaro kupljenega izdelka, ki je posledica ravnanja s kupljenim izdelkom. V tem primeru prodajalec določa pogoje vračila – zmanjšanje zneska zaradi okvare oz. zmanjšane vrednosti izdelka.

 

Bepos Prodaja j.d.o.o. bo v primeru enostranske odpovedi pogodbe, kupcu povrnila celotna sredstva, vključno s stroški dostave, in to najpozneje v 14ih dneh od dneva prejema kupčeve odločitve o enostranski odpovedi pogodbe. Strošek vračila blaga je kupčev strošek, razen v primeru, ko je vračilo izdelka prodajalčeva odgovornost. Vračilo bo izvedeno po predračunu ali v gotovini ob dostavi.

 

Vračilo sredstev urejamo šele po vrnitvi blaga in ob predložitvi dokazila, da je bilo blago vrnjeno na naslov našega podjetja. Kupec je dolžan blago vrniti takoj, najkasneje pa v roku 14 dni po poslani odločbi o enostranski odpovedi.

 

Blago lahko vrnete po pošti ali osebno. Po vračilu izdelka na naš e-poštni naslov kontakt@optimumshop.hr pošljite dokazilo vrnitve izdelka.

 

Šteje se, da je kupec izpolnil svojo dolžnost vrnitve izdelka, če pred iztekom zgoraj navedenega roka pošlje dokazilo o vrnjenem izdelku. Kupec je odgovoren za kakršno koli okvaro ali zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je posledica nepravilnega ravnanja z blagom, razen tiste, ki je bila potrebna za določitev funkcionalnosti blaga. Če je izdelek vrnjen z napako, večjo škodo, brez delov in dokumentacije ali če ni dostavljen v 8ih dneh, se šteje, da kupec ni izpolnil svoje obveznosti vračila blaga in prodajalec ni dolžan povrniti sredstva.

 

Kupec ni upravičen do enostranske odpovedi pogodbe, če je:

- pogodbena storitev prodajalca bila v celoti izpolnjena, izpolnitev pa se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem kupca in z njegovo potrditvijo, da se zaveda dejstva, da bo zaradi te potrditve izgubil pravico do enostranske odpovedi pogodbe, če bo storitev v celoti izpolnjena.

- predmet pogodbe blago, ki je prilagojeno stranki in izdelano po željah (ali specifikacijah) stranke

- predmet pogodbe pokvarljivo blago ali blago, ki hitro poteče

- kupec posebej zahteval obisk prodajalca za izvajanje nujnih popravil ali vzdrževalnih del, pod pogojem, da med takšnim obiskom prodajalec poleg tistih storitev, ki jih je kupec izrecno zahteval, zagotovi še nekatere druge storitve ali dostavi drugo blago, ki ni potrebno za izvedbo nujnih popravil ali vzdrževalnih delov. Prodajalec v tem primeru ima pravico enostranske odpovedi pogodbe v zvezi s temi dodatnimi storitvami ali blagom.

 

 

Trajanje pogodbe

Pogodba, ki jo je kupec sklenil s prodajalcem, je enkratna pogodba o prodaji izdelkov na daljavo. Pogodba začne veljati z datumom dostave blaga in plačilom, ki ga opravi kupec, v primeru, da ga ne odpove. Predpogodbena obvestila so sestavni del te pogodbe.

 

 

Končne določbe

Vse primere, ki niso urejeni v skladu s temi pogoji uporabe, ureja Zakon o elektronskem poslovanju, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o obveznih razmerjih in druge zakonske odredbe, ki delno urejajo določene primere na tem področju.

Prodajalec in kupec bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno, če pa to ni možno, je pristojno pristojno sodišče v Zagrebu.

Kupec se s sprejemanjem teh pogojev poslovanja strinja, da so oni sestavni del prodajne pogodbe.

 

Plačilo

a) Plačilo z gotovino ob dostavi (plačilo po povzetju) - V primeru plačila po povzetju kupec stroške dostave plača ob prevzemu blaga.

 

Cena dostave 25-40 kn.

Cena dostave je prikazana pod posameznimi artikli.

 

Bepos Prodaja J.d.o.o

Trgovina na malo preko poste ili interneta

Kašinska cesta 109

Sesvete 10360

 

kontakt@optimumshop.hr